Słowo Życia na rozpoczęty tydzień:

"Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu".
Chrystus cierpi i umiera z miłości, aby pokazać jak wielki jest człowiek, odkupiony za cenę Jego krwi. Kontemplujmy, w tych świętych dniach Wielkiego Tygodnia, cierpiące oblicze Chrystusa. Podążajmy za Nim na Kalwarię, w głębokiej ciszy i modlitwie, aby zobaczyć na sobie spojrzenie Jego miłości.

 

Od grudnia 1998 r. nasza parafia wydaje gazetę parafialną "Frassatianum". Do kwietnia 2015 r. ukazało się łącznie 46 numerów czasopisma. Poniżej prezentujemy artykuły z wersji papierowej. Obecnie publikujemy materiały z 46 numeru "Frassatianum" - kwiecień 2015 nr 1(46) Rok XVIII.więcej

 

więcej

 

więcej

 

x

więcej x

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

   
 

Treść numeru kwietniowego "Frassatianum" [2015r. , nr 1(46) rok XVIII ] w formacie PDF

Archiwum "Frassatianum"


góra strony