"Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech ominie mnie ten kielich"
(Mt 26,39).

Tak modlił się Chrystus w Ogrójcu na krótko przed swoją męką i śmiercią. Przywoływał też apostołów i wszystkich nas, abyśmy z Nim czuwali, bo jest to jedyne zabezpieczenie przed upadkiem w godzinie pokusy i próby.

Niech się stanie wola Twoja Ojcze, a nie moja - brzmiały ostateczne słowa modlitwy Chrystusa.

Mój Mistrzu, naucz i mnie wraz z Tobą przyjmować wolę Ojca.
Tak bowiem dokonuje się zbawienie świata i moje własne.

                

 

W najbliższą sobotę 14 marca Mszą Św. o godz. 18:00 rozpoczną się nasze Rekolekcje Wielkopostne. Przewodnikiem duchowym naszych rekolekcyjnych ćwiczeń będzie Proboszcz w parafii NMP Matki Kościoła w Świdniku Ks. Dr Andrzej Krasowski. Zachęcam do udziału w naszych wielkopostnych rekolekcjach.

 

Słowo Życia na rozpoczęty tydzień:

"Zburzcie tę świątynię, a Ja wzniosę ją na nowo."
Wielki Post to czas łaski dla świątyni naszego serca, w której tak często oddajemy chwałę sobie i swoim idolom. Chrystus wie, co kryje się w człowieku. Szukajmy w Nim mądrości prawdziwej i prośmy o łaskę żywej wiary w jego obecność w naszym życiu.

 

Od grudnia 1998 r. nasza parafia wydaje gazetę parafialną "Frassatianum". Do grudnia 2014 r. ukazało się łącznie 45 numerów czasopisma. Poniżej prezentujemy artykuły z wersji papierowej. Obecnie publikujemy materiały z 45 numeru "Frassatianum" - grudzień 2014 nr 2(45) Rok XVII.więcej

 

.

więcej

 

więcej

 

x

więcej x

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

   
 

Treść numeru grudniowego "Frassatianum" [2014r. , nr 2(45) rok XVII ] w formacie PDF

Archiwum "Frassatianum"


góra strony