O szukaniu Matki Bożej

Znam na pamięć jasnogórskie rysy,
ostrobramskie, wileńskie srebro -
wiem po ciemku, gdzie twarz Twoja i koral,
gdzie Twa rana, Dzieciątko i berło.

Ręką farby sukni odgaduję -
złote ramy, cyprysowe drewno -
lecz dopiero gdzieś za swym obrazem
żywa jesteś, i milczysz ze mną.

          Ks. Jan Twardowski (1916 - 2006)


Niech Maryja, którą w naszej wspólnocie czcimy
zarówno w Jej jasnogórskiej ikonie, jak i Ta,
która gotowa jest nam nieustannie pomagać
oraz Ta w fatimskiej statule,
okryje nas swym matczynym płaszczem i wyprasza potrzebne łaski przed tronem Wszechmogącego Boga.

 

 

 

Słowo Życia na rozpoczęty tydzień:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest, który był i który przychodzi


Uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej jedynego, Boga miłości i pokoju, bogatego w łaskę i wierność. Śpiewajmy Mu hymn chwały całym naszym życiem. Niech mieszka w nas i czyni nas świadkami swojej miłości.

 

Od grudnia 1998 r. nasza parafia wydaje gazetę parafialną "Frassatianum". Do kwietnia 2015 r. ukazało się łącznie 46 numerów czasopisma. Poniżej prezentujemy artykuły z wersji papierowej. Obecnie publikujemy materiały z 46 numeru "Frassatianum" - kwiecień 2015 nr 1(46) Rok XVIII.więcej

 

więcej

 

więcej

 

x

więcej x

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

   
 

Treść numeru kwietniowego "Frassatianum" [2015r. , nr 1(46) rok XVIII ] w formacie PDF

Archiwum "Frassatianum"


góra strony