Słowo Życia na rozpoczęty tydzień:

"Wytrwajcie w miłości mojej". Życie jest zbyt krótkie, aby być egoistą. Kochać i być kochanym, to jedyna droga do szczęścia. Spotykają się na niej przyjaciele Jezusa, przez Niego wybrani i umiłowani. Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy każdego dnia na nowo uczyli się kochać jak Chrystus i żyć dla Niego.

 

Od grudnia 1998 r. nasza parafia wydaje gazetę parafialną "Frassatianum". Do kwietnia 2015 r. ukazało się łącznie 46 numerów czasopisma. Poniżej prezentujemy artykuły z wersji papierowej. Obecnie publikujemy materiały z 46 numeru "Frassatianum" - kwiecień 2015 nr 1(46) Rok XVIII.więcej

 

więcej

 

więcej

 

x

więcej x

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

   
 

Treść numeru kwietniowego "Frassatianum" [2015r. , nr 1(46) rok XVIII ] w formacie PDF

Archiwum "Frassatianum"


góra strony