Różaniec jest moją ulubioną modlitwą. To jest modlitwa cudowna. Cudowna w swojej prostocie i głębi. Za odmawianymi Ave Maria kryją się najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.

                                                          Jan Paweł II, 29.10.1978r.

Zachęcam was do modlitwy różańcowej; zanurza nas ona w tajemnicach Chrystusa, w Jego Wcieleniu, w Jego Męce, w Jego Święcie Paschy, a w portrecie naszej Matki daje nam doskonały wzór jak przyjąć, jak zachować, jak żyć słowami i czynami Chrystusa, które zbawiają świat.

                                                          Jan Paweł II, 09.10.1983r.

 

Słowo Życia na rozpoczęty tydzień:

„Kto by między wami chciał stać się wielki, niech będzie waszym sługą.”
Być darem dla innych w służbie i w cierpieniu, to droga do prawdziwego szczęścia. Ci, którzy ją wybrali nie szukają pierwszych miejsc, zaszczytów i ludzkiej chwały. Trwajmy mocno w Chrystusie, aby mógł prowadzić nas do pełni życia w Bogu.

 

Od grudnia 1998 r. nasza parafia wydaje gazetę parafialną "Frassatianum". Do kwietnia 2015 r. ukazało się łącznie 46 numerów czasopisma. Poniżej prezentujemy artykuły z wersji papierowej. Obecnie publikujemy materiały z 46 numeru "Frassatianum" - kwiecień 2015 nr 1(46) Rok XVIII.więcej

 

więcej

 

więcej

 

x

więcej x

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

   
 

Treść numeru kwietniowego "Frassatianum" [2015r. , nr 1(46) rok XVIII ] w formacie PDF

Archiwum "Frassatianum"


góra strony