e Parafia bł. P. J. Frassatiego w Lublinie - Strona główna
 


 
Tak Bóg umiłował świat,
Że Syna swego Jednorodzonego dał...
                                                       ( J, 3, 16)

 

Łącząc się w świętowaniu Narodzenia Chrystusa, Dziękujemy Bogu za dar tak wielkiego obdarowania. Niech radość Bożego dziecięctwa rozprasza mroki naszej codzienności i prowadzi nas wszystkich drogami Bożego pokoju. Wszelkiego dobra i obfitości Bożych łask na cały Nowy 2015 Rok.


                

 

Słowo Życia na rozpoczęty tydzień:

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata

Świat często staje się pustynią bez Boga, a człowiek coraz chętniej szuka szczęścia tylko w wymiarze doczesności. Potrzebujemy dziś prawdziwych przyjaciół Boga, którzy karmią się eucharystycznym Ciałem Baranka i ukazują innym twarz Boga. Niech łaska i błogosławieństwo Boże, zstąpi na nas, abyśmy byli prawdziwymi świadkami wiary.

 

Od grudnia 1998 r. nasza parafia wydaje gazetę parafialną "Frassatianum". Do grudnia 2014 r. ukazało się łącznie 45 numerów czasopisma. Poniżej prezentujemy artykuły z wersji papierowej. Obecnie publikujemy materiały z 45 numeru "Frassatianum" - grudzień 2014 nr 2(45) Rok XVII.więcej

 

.

więcej

 

więcej

 

x

więcej x

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

   
 

Treść numeru grudniowego "Frassatianum" [2014r. , nr 2(45) rok XVII ] w formacie PDF

Archiwum "Frassatianum"


góra strony