Pan jest twoim Stróżem, On dostarcza ci
Cienia i zawsze przebywa przy twym prawym boku.
Za dnia nie zaszkodzi ci słońce ani nocą księżyc.
Pan cię chroni od zła wszelkiego, czuwa nad twoim życiem.
Pan cię ochroni, gdy będziesz wychodził i wracał,
Teraz i po wszystkie wieki wieków.

                                                        (Psalm 121)


Na czas wakacyjnych wędrówek, czas odpoczynku
i kontaktu z Bogiem obecnym w pięknie otaczającego świata, niech Stwórca Wszystkim hojnie błogosławi i strzeże.

 

 

 

 

Słowo Życia na rozpoczęty tydzień:

Proście, a będzie wam dane, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a otworzą wam

Trzeba mieć głód życia wiecznego, aby modlić się dobrze. Panie, naucz nas wołać do Ciebie każdego dnia „Ojcze nasz” nie tylko słowami, ale całym naszym życiem. Jedynie Ty wiesz, co jest dla nas najlepsze.

 

Od grudnia 1998 r. nasza parafia wydaje gazetę parafialną "Frassatianum". Do kwietnia 2015 r. ukazało się łącznie 46 numerów czasopisma. Poniżej prezentujemy artykuły z wersji papierowej. Obecnie publikujemy materiały z 46 numeru "Frassatianum" - kwiecień 2015 nr 1(46) Rok XVIII.więcej

 

więcej

 

więcej

 

x

więcej x

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

   
 

Treść numeru kwietniowego "Frassatianum" [2015r. , nr 1(46) rok XVIII ] w formacie PDF

Archiwum "Frassatianum"


góra strony