"Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W tej godzinie uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego - miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość"

(Dz. 1572)

 

 

Słowo Życia na rozpoczęty tydzień:

Kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę

Tym czego potrzebujemy najbardziej jest zakochanie się w Bogu, coraz bardziej prawdziwe, coraz bardziej żywe i coraz bardziej mocne. Od tego zależy nasze przylgnięcie do Słowa Bożego i pokój w naszym sercu.
Prośmy o Ducha Świętego, aby w nas przebywał i pozwalał nam widzieć jak wielka jest miłość Boga do nas w historii naszego życia.

 

Od grudnia 1998 r. nasza parafia wydaje gazetę parafialną "Frassatianum". Do kwietnia 2015 r. ukazało się łącznie 46 numerów czasopisma. Poniżej prezentujemy artykuły z wersji papierowej. Obecnie publikujemy materiały z 46 numeru "Frassatianum" - kwiecień 2015 nr 1(46) Rok XVIII.więcej

 

więcej

 

więcej

 

x

więcej x

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

więcej

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

 

x

więcej x

   
 

Treść numeru kwietniowego "Frassatianum" [2015r. , nr 1(46) rok XVIII ] w formacie PDF

Archiwum "Frassatianum"


góra strony